Wstęp | Informacje | Zasada działania
TORO | HUNTER | RAIN BIRD | Pompy | UNIDELTA
Akcesoria | Lista referencyjna

Sterownik I-CC

Sterownik I-CC

Uniwersalny sterownik modułowy do instalowania w systemach nawadniania na posesjach prywatnych i terenach miejskich.

Ten nowy sterownik jest idealnym rozwiązaniem w systemach nawadniających na terenach zielonych przy szkołach, w parkach, na obiektach sportowych, przy hotelach oraz prywatnych rezydencjach, dzięki kombinacji 4 lub 8 sekcyjnych modułów. Tak skonstruowana budowa daje klientom większą możliwość dodawania sekcji i przystosowania systemu do ich indywidualnych potrzeb. Podstawowe cechy to: klawiatura sterująca, duży wyświetlacz ułatwiający ustawianie, programator głównego zaworu, zegar 365- dniowy, czujnik deszczu, a także możliwość sezonowych ustawień, która uwzględnia zmiany atmosferyczne, co daje elastyczność programowania. Dodatkowo dzięki 32 sekcjom ICC oferuje elastyczność dostosowania do indywidualnych potrzeb nawadniania trawy, krzewów oraz roślin.

  • sterownik 8 sekcji do rozbudowy do 32 sekcji zewnętrzny 1225,27
    zł brutto
  • moduł 4 sekcyjny 242,48
    zł brutto
  • moduł 8 sekcyjny 452,62
    zł brutto