Wstęp | Informacje | Zasada działania
TORO | HUNTER | RAIN BIRD | Pompy | UNIDELTA
Akcesoria | Lista referencyjna

Sterownik Pro-C

Sterownik Pro-C

Nie było dotychczas sterownika przeznaczonego do użytku na posesjach prywatnych i terenach komercyjnych tak łatwego w użyciu i prostego w programowaniu, jak PRO-C. Konstrukcja jego bazuje na modułowym sterowniku ICC. W podstawowym modelu można podłączyć do 3 sekcji i w miarę potrzeb rozbudowywać do 15 sekcji poprzez dodawanie dodatkowych modułów. Sterownik PRO-C umożliwia wybór nawadniania w zależności od potrzeb: wg określonych dni tygodnia, nawadnianie interwałowe (nawadnianie co określoną ilość dni), nawadnianie w dni parzyste, nieparzyste wg 365-dniowego kalendarza. Umożliwia również wyłączenie nawadniania w określonym dniu tygodnia lub wprowadzenie przerw na okres 1-7 dni. Sterownik PRO-C został wyposażony w trwałą pamięć, program testujący oraz zaawansowaną samodiagnostykę. Zaawansowana technologia oraz modułowa budowa powoduje, że sterownik PRO-C posiada niepodważalną reputację.

  • Pro-C wewnętrzny 3 sekcje 523,75
    zł brutto
  • Pro-C zewnętrzny 3 sekcje 630,44
    zł brutto
  • moduł 3 sekcyjny 151,95
    zł brutto