Wstęp | Informacje | Zasada działania
TORO | HUNTER | RAIN BIRD | Pompy | UNIDELTA
Akcesoria | Lista referencyjna

TapTimer


TAP TIMER

Wygodny, zasilany z baterii regulator czasowy do sterowania nadawanie na terenie niewielkich ogródków przydomowych.

 • sterownik zasilany z baterii, odporny na wpływy atmosferyczne z wbudowanym zaworem
 • odłączany moduł sterownika ułatwia jego programowanie
 • duzy, czytelny wywietlacz LCD
 • kalendarz "Select-A-Day" z siedmioma dniami tygodnia do wyboru
 • 2-minutowe podtrzymanie programu podczas chwilowego wyjęcia baterii
 • podłączany bezporednio do wolnostojącego kranu lub filtra
 • moduł sterujący z 5-przyciskami
 • praktyczny zegar 24-godzinny
 • sześć czasów startu na dzień
 • fukcje automatyczne lub manualne
 • start ręczny umozliwiający odliczanie nadawania od 8 do godzin do 5 minut
 • zewnętrzny przycisk WŁ/WYŁ
 • specjalny przycisk umozliwiający przełączanie czasu letniego na zimowy i odwrotnie

 • TAP TIMER programator bateryjny na kran, 1 sekcja, zdejmowany panel, wyświetlacz 371,12
  zł brutto