Wstęp | Metody filtracji | Wyposażenie dodatkowe

Najczęściej stosowaną metodą filtracji w odkurzaczach Vacu-Maid jest separacja cykloniczna. Polega ona na wprowadzaniu zassanego do jednostki centralnej powietrza w ruch wirowy, co powoduje wytworzenie siły odśrodkowej działającej na cząsteczki cięższe od powietrza, czyli drobiny kurzu, powodując ich osiadanie na ściankach separatora, następnie opadanie do zbiornika na kurz. Oczyszczone w ten sposób powietrze zostaje wydmuchane na zewnątrz budynku.

W ofercie odkurzaczy Vacu-Maid są również jednostki centralne w których silnik i separator wraz ze zbiornikiem na kurz umieszczone są w osobnych obudowach. Rozwiązanie taki pozwala na wykonanie wydajniejszego i pojemniejszego separatora, w którym wygospodarowano miejsce na dodatkowy filtr do separacji włosów.

W tańszych i prostszych jednostkach P 103 i P 105 zostosowano tradycyjną metodę separacji zanieczyszczeń opartą na działaniu worka odwróconego wspomaganego separatorem cyklonicznym.

Rodzaje filtrów i ich efektywność
Rodzaje filtrów i ich efektywność